Billettprisar

Denne billetten gir deg 50 prosent avslag på ordinære inngangsbillettar i dei andre musea i Museum Vest. Har du billett frå eit anna Museum Vest museum med deg hit, får du 50 prosent avslag på inngangsbilletten.

Gjeld i perioden 1.9 til 30.4

Billettpris

  • Vaksne

    60 kr

  • Born under 16 år

    Gratis

Gruppeprisar

  • Grupper +10 stk

    40 kr/stk