Naturressursene som forma Matre og Norge

Matres historie er Norges historie i miniatyr. Bruk av tilgjengelige naturressurser har formet samfunnet og menneskene siden jegerne brukte Matreshola for 2500 år siden.

Matres historie er Norges historie i miniatyr. Bruk av tilgjengelige naturressurser har formet samfunnet og menneskene siden jegerne brukte Matreshola for 2500 år side. I århundrer var det gårdsdrift, før spekulanter kjøpte opp fallretten til vannkrafta. Her skulle bli storindustri! Her er tatt ut sand til tyskere og Bergen, lakselorder har bodd på Matre Hotell og beundret fosser og stølslivet. Kraftverket er grunnen til at Havforskningsinstituttet har en verdensledende forskningsstasjon her. I dag leverer Matrebygda energi til storsamfunnet og eksporterer kunnskap til verden. Vi tar deg med på norges økonomiske reiser fra sanking, via jordbruk, høsting, råvarelevering, bearbeiding, dugnad, til dagens kunnskap og opplevelsesøkonomi.

Bestillingskjema