Bjørn West Marsjen

Bjørn West Marsjen arrangeres nest siste søndag i august - hvert år. Det er til minne om motstandsgruppa Bjørn West som holdt til i Masfjordfjella siste halvåret under andre verdenskrig. Marsjen går i området hvor de siste kampene i Europa fant sted.

Det er 2 marsjer - en lang (15 km) og en kort (6 km) og begge har felles innkomst ved Stordalen Fjellstove. Her er det minnetale, konsert og friluftsgudtjeneste.

Marsjen arrangeres av rådet for Bjørn West Marsjen hvor mange ulike organisasjoner er representert. Foreningen Bjørn West, Heimevernet, Nordhordland Turlag, Ytre Sogn Turlag, IL Bjørn Westt. Risnes IL, Fjon UIL, Røde Kors.

Årets marsj arrangeres 20. august 2023. 

 

Bjørn West Marsjen 2023

 Sundag 20. august vert det igjen arrangert Bjørn West-marsj i Matrefjella! Meld deg på den 41. Bjørn West-marsjen

Sundag 20. august vert det igjen arrangert Bjørn West-marsj i Matrefjella. Rådet for Bjørn West-marsjen er glad for å kunne ønskja velkomen til Bjørn West- marsj nr. 41.
Her kan du vandra i fotspora til dei 259 ungdomane som kjempa for fridom under barske tilhøve i denne vakre fjellheimen.

Den tradisjonsrike turmarsjen går i flott fjellterreng mellom 400 og 750 moh. Den er til minne om motstandsgruppa Bjørn West som kjempa her på slutten av andre verdskrigen.
Du kan velja mellom kort og lang løype. Båe alternativa går gjennom områda der motstandsgruppa Bjørn West kjempa harde kampar mot dei tyske troppane som kom opp frå Matre og/eller Bjordal/Førde. Same kva alternativ du vel, så vert du teken godt i mot ved målgang ved Stordalen fjellstove.

Litt praktisk informasjon:
Pris påmelding: kr 300,- for vaksne og kr 100,- for born (født etter 2007) som inkluderer naudsynt busstransport og premiering.
Lang løype:
Bjørn West-marsjen Lang (15 km) startar på Matre med registrering, og bussavgang mellom kl. 07.00 og 09.30 til Godbotn med marsj forbi Litlematrestølen til Stordalen Fjellstove.
Kort løype:
Bjørn West-marsjen Kort (6 km) startar i Stordalen (på parkering ved NAF) med registrering og bussavgang mellom kl. 10.30 og 12.00 til Nystølen i Sogn med marsj til Stordalen Fjellstove.

Kl. 14.30 vert det konsert ved - Amalie Duesund, Astrid Hoffmann Tollås og Rune Alver.
Kl. 15.15: Friluftsgudsteneste vert ved sokneprest i Masfjorden - Torbjørn Sæle.
Kl. 16.00 er det minnesermoni over dei falne i Bjørn West. Her vert det kransnedlegging og minnetale ved leiar på Bjørn West-museet - Arnold Matre.

Kvar: Matre i Masfjorden ca. 1 t nord for Bergen. Parkering ved Matre skule, Matre. Det er mogeleg å nytta ekspressbuss frå Bergen kl. 08.00. Stordalen ligg i Stølsheimen, 20 min frå Matre.
Det er oppretta arrangement her på Fb-sida til Bjørn West-marsjen.

Me ønskjer at flest mogeleg melder seg på førehand, fristen er laurdag 19. august kl. 15.00. Det vert mogeleg å melda seg på sjølve marsjdagen ved betaling via vipps, men då vil startkontingenten vera kr. 400 for vaksne (born kr. 100 som for ordinær påmelding)
Det kjem til å bli høve til å melde seg på sjølve dagen med betaling via vipps.
Kryss av for 20. august. Me vonar å sjå deg i Stordalen.

Historikk til Bjørn West Marsjen

Bjørn West-marsjen er ein minnemarsj for dei krigshandlingar som fann stad i Masfjordfjella mot slutten av andre verdskrigen. Den har vert arrangert kvart år sidan 1983. Eit viktig føremål med marsjen er å halde ved like minnet om innsatsen til Bjørn West-soldatane, og å føre vidare historia deira til nye generasjonar.

Litlematrestølen 

Søndag 29. april 1945 om ettermiddagen var det harde kampar nordvest for Litlematrestølen. 
Tyskarane skulle ta Kringlebotn, og sende om lag 30 mann av garde frå Fossen. 28 andre tyskarar skulle gå nordover fjellet mot Kringlebotn frå Litlematrestølen. Men ved Litlematrestølen vart dei stogga av 11 norske soldatar med fenrik Egil Arne som sjef. 

Tyskarane kom frå Matre, og vart oppdaga av norske vaktpostar kl. 11.30. Dei tyske soldatane sleit tungt i blautsnø og snøbyger, og nordmennene som låg i gode stillingar, venta i det lengste med å opna eld. Dei skaut først då tyskarane var 50 m frå dei. Johan Hansen Gatland frå Fotlandsvåg på Osterøy fall i skotvekslinga som følgde. 

27 tyskarar vart drepne. Den siste vart såra, men kom seg attende til Matre og melde frå. Bjørn West-soldatane evakuerte no Litlematrestølen, og det var i siste liten. Då dei siste nordmennene la i veg mot Stordalen, såg dei over 100 tyskarar rykkja fram mot Litlematrestølen. 

Kringlebotn 

Dei første kampane fann stad ved Fossestølen i 04- tida laurdag 28. april 1945. Ein norsk vaktstyrke slo attende ein mindre tysk styrke.

Denne laurdagen var det samla mykje Bjørn West- folk på fjellgarden Kringlebotn. Garden ligg løynd i ei lun hole på sørsida av Klavefjellet. Denne lagnadsdagen var om lag 60 norske ungdomar samla der. 50 nykomlingar skulle få våpenopplæring. 

Fenrik Nils Åsheim var kompanisjef og leiar for befalet som skulle trena dei nye rekruttane. Hjalmar Matre, som åtte garden, var nestkommanderande. Dei kom i strid før rekruttskulen kom i gong. 

Laurdag morgon oppdaga dei 3-4 tyskarar ved nokre løegrunnar i vestre vassenden. Ein patrulje frå Bjørn West vart send av stad for å ta seg av desse tyskarane. Alt det første skotet frå tyskarane drap den 26 år gamle fenrik Arnold Mathisen frå Kongsvinger. Fenrik Ragnvald Totland frå Eknes vart såra. Det vart ein av tyskarane og, men fienden kom seg unna. 

Ettermiddagen dagen etter kom tyskarane attende med ein tropp på omlag 30 elitesoldatar. Dei kom ned Rusti i nærleiken av der Bjørn West-marsjen no går, og ned vestre skaret. 

To nordmenn stogga fienden ved Rusti heile ettermiddagen og kvelden. Hardaste striden vart ved vestre skaret. Her fall Jakob Åsheim frå Hosanger og Odd Narve Tindeland frå Haugesund. 

Tyskarane hadde store tap og drog seg attende i 9-tida om kvelden. Utover natt til måndag, evakuerte nordmennene Kringlebotn og drog over fjellet til Fagerdalsstølen. 

Tyskarane fekk mange drepne og såra på Litlematrestølen og i Kringlebotn denne dagen, søndag 29. april 1945.


Klavefjellet / Stordalen 

Tysdag 1. mai 1945 var det kampar ved Krokavatnet nord for Stordalen. Tyskarane kom oppover frå Sognefjorden, men vart stogga der. 

Torsdag 3. mai kom store styrkar opp frå Fossen for å gå over Klavefjellet mot Stordalen. 12-14 norske soldatar med Johannes Kålås frå Hjelmås som lagførar, stogga fienden i halvannan time. Det var nok til at Bjørn West-styrkane kom i stilling tvers over heile Klavefjellet. Frontlinja gjekk i ein boge, mest som ein sekk. Og tyskarane hamna i sekken. Mellom 150 og 200 tyskarar kom opp frå Fossegarden, og like mange frå Fossevatnet. Det var dei nordmennene først kom i strid med. Nordmennene opna eld då tyskarane nådde nord for vatnet på Klavefjellet. 

Nordmennene hadde rikeleg med ammunisjon etter flyslepp natta før, og låg i gode stillingar. Tyskarane hadde store problem med å skjøna kvar elden kom frå. Nordmennene synte stor krigskunst, og klokka 18.00 måtte tyskarane trekkja seg attende med store tap. 

Bjørn West-folka fekk melding frå London om at krigen snart gjekk mot slutten, og fekk ordre om å bryta all kontakt med tyskarane. 

I Stordalen hadde det vore strid laurdag 28. april 1945. Tyskarane fanga to norske ordonansar som var på veg frå Kringlebotn til Stordalen. Ein tredje ordonans, Arne Lampe frå Fana vart skoten av dei same tyskarane då han var på veg frå Stordalen til Kringlebotn. 

I Stordalen kom dei same tyskarane over nokre nordmenn som la opp telefonliner langs sørsida av Stordalsvatnet. Ein av nordmennene, Henning Wernøe frå Bergen, fall i trefningane som følgde. Ein norsk offiserpatrulje gjekk til motåtak, skaut 3 tyskarar, og befridde dei to norske fangane. 

Den gamle fjellmannen Torgeir Stordal let livet 4. mai 1945. 76 år gamal vann han ikkje følgja med då Stordalen vart evakuert. 

Han vart att på garden der han hadde levd heile livet sitt. Tilliks med osingen Sigurd Johannessen som vart såra, gøymde han seg i urane i området. Etter eit døger torde Torgeir seg ned til husa sine. Der kom fienden over han, skaut han og brende han inne saman med resten av husa i Stordalen. 

Tekst: Styret for Bjørn West-museet

Oversikt over tidlegare Bjørn West Marsjar

Den første Bjørn West Marsje gikk i 1983. Dei første åra i september, men etter 5 år ble det fast dato - nest siste søndag i august. Turen har alltid gått via Litlematrestølen til Stordalen Fjellstove, og går gjennom områdene hvor BJørn West karane var forlagt, og i kamp med tyske styrker på slutten av andre verdenskrig.

Marsjen på 15 km kan være krevende for mange, og spesielt i dårlig vær. Det var derfor ønske om å utvide med en kortere variant. Fra 2011 er det arranger en 6 km mars fra Nystølen til Stordalen, med felles innkomst for begge marsjene på Fjellstova. 

År Dato Deltakartal Talarar og kranspåleggarar
           
1983 11. sep. 623   Ola Litleskare, generalmajor. D.K.V.  
1984 09. sep. 934   Eilert Eilertsen, lege i Bjørn West  
1985 01. sep. 573   Ola Berg, generalmajor, GIHV.  
1986 07. sep. 443   Roar Hedegård Jacobsen, feltprest i BW.  
1987 23. aug. 837   Sverre Helland, BW veteran.  
1988 21. aug. 660   Fredrik Kayser, NK. Bjørn West.  
1989 20. aug. 698   Tormod Sleppen, generalmajor, GIHV.  
1990 19. aug. 970   Arnfinn Finne, BW veteran.  
1991 18. aug. 820   Erik Riisnes, ordførar i Masfjorden  
1992 23. aug. 871   Vigar Aabrek, sjef IR9/ FD19/td>  
1993 22. aug. 650   Helen Mowinchel Nilsen, Sjef KP1 BW.  
1994 21. aug. 498   Kjell Espelid, BW veteran (soldat nr.1)  
1995 20. aug. 850   Ulf Arnesen, oberstløytnant Sjef HV9.  
1996 18. aug. 739   Atle Neteland, adm.dir. BKK.  
1997 24. aug. 460   Sverre Øverland, generalmajor DKSV.  
1998 23. aug. 384   Nils Bjørge, BW veteran.  
1999 22. aug. 677   Roald Haugen, generalmajor GIHV.  
2000 20. aug. 400   Sigurd Helstrøm, brigader, Stabsjef,  
2001 19. aug. 360   Karstein Torkildsen, BW veteran.  
2002 18. aug. 680   Knut Åge Greve, oberstløytnant HV9.  
2003 24. aug. 678   Odd Frøyse Tangen, generalmajor GIHV.  
2004 22. aug. 568   Bengt Ivar F. Brovold, generalmajor GIHV.  
2005 21. aug. 570   Helge Haukeland, tidligare ordførar i Masfj.  
2006 20. aug. 475   Svein Alsaker, fylkesmann i Hordaland.  
2007 19. aug. 365   Jan Blom, generalmajor.  
2008 19. aug. 503   Anne-Grete Strøm-Eriksen, forsvarsminister.  
2009 23. aug. 403   Kjell Wernøe, 2.generasjon BW.  
2010 22. aug. 443   Håkon Matre, ordførar i Masfjorden  
2011 21. aug. 674   Håkon Randal, tidl. fylkesmann i Hordaland  
2012 19. aug. 699   Atle Bondevik, Nordhordland Forsvarsforening  
2013 18. aug. 398   Tove Kayser, etterkommer  
2014 24. aug. 484   Ingvar Seland, oberstløytnant HV09  
2015 23. aug. 755   Karstein Totland, ordførar i Masfjorden  
2016 21. aug. 689   Erna Solberg, Statsminister  
2017 20.aug. 414   Halvard Oppedal, Ordførar Gulen kommune  
2018 19.aug. 400   Major Magne Mehammer, fungerande distriktssjef HV-09