Billettprisar

Vaksne: kr. 60

Gruppe:  kr. 50

Born:  Gratis

Billettpris

  • Vaksne

    NOK 70

  • Born under 16 år

    Gratis

Gruppeprisar

  • Grupper +10 stk

    NOK 60/stk