Geriljabasen i Masfjordfjella

Geriljabasen i Masfjordfjella

/Kontaktinfo

Besøk
Matre 41
5984 Matredal
Telefon
Epost

/Opningstider

1.oktober - 30.april

 • Ope etter førehandsavtale

1. mai - 18. juni

 • Lørdag - søndag

  11-17

/Prisar

Billettpris

 • Vaksne

  60 kr

 • Born under 16 år

  Gratis

Gruppeprisar

 • Grupper +10 stk

  50 kr/stk