Geriljabasen i Masfjordfjella

Geriljabasen i Masfjordfjella

/Kontaktinfo

Besøk
Matre 41
5984 Matredal
Telefon
Epost

/Opningstider

1.oktober - 30.april

  • Ope etter førehandsavtale

/Prisar

Billettpris

  • Vaksne

    60 kr

  • Born under 16 år

    Gratis

Gruppeprisar

  • Grupper +10 stk

    40 kr/stk